Prohlášení o ochraně soukromí

(dále jen„Prohlášení“)

Vážení návštěvníci a zákazníci,

společnost TECHNOVO INDUSTRIES, s.r.o., se sídlem ve Svojeticích, Stará cesta 67, 251 62, IČ: 04225686, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244242. dále jen („Technovo“).

Technovo zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce eshop.technovo.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku eshop.technovo.cz zpracovává Technovo protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv aprávem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

V rámci zpracování protokolových souborů zbrocovává Technovo následující údaje:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku eshop.technovo.cz navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • dotaz klienta;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na eshop.technovo.cz bude Technovo zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude Technovo provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

Technovo bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat poosobní po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Technovo bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Technovo osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie souborů provádí Technovo za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče.

Shromážděné cookie soubory zpracovává Technovo prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce eshop.technovo.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém zčlenských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutízde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

V rámci služby Google Analytics využívá Technovo i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky eshop.technovo.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupnéhozde.

4. Užívání sociální pluginů

Webová stránka eshop.technovo.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Technovem, které tak není odpovědné ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

5. Práva návštěvníků webové stránky eshop.technovo.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky eshop.technovo.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. §12 (Právo na přístup k informacím) a§21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona.

6. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných Technovem (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na Technovo obrátit prostřednictvím e-mailové adresy obchod@technovo.cz.

Aktualizuji…
 • Žádné produkty v košíku.